1 stycznia, będący dla większości nas dniem, gdy obchodzimy pojawienie się Nowego Roku, dla Czechów jest także dodatkowo świętem narodowym, obchodzonym na cześć rozdzielenia się Czechosłowacji na dwa oddzielne i niezależne państwa, na Republikę Czeską i Słowacką. Dzień ważny i znaczący, powodujący pojawienie się na mapach świata, dwóch oddzielnych państw. Dzień Niepodległości, jest niezależnym świętem, będącym upamiętnieniem wyodrębnienia Czechosłowacji z Austro-Węgier, w trakcie I Wojny Światowej.

Ciekawym świętem obchodzonym na terenie Czech jest dzień, upamiętniający przybycie na teren tego kraju dwóch apostołów Cyryla i Metodego, którzy swoim pojawieniem się rozpoczęli misję chrystianizacyjną w tym regionie. Patronem Czech jest uznawany za świętego książę Wacław, będący władcą, którego głównym zadaniem było wzmacnianie i ugruntowanie wiary chrześcijańskiej na terenie tegoż kraju. Ponieważ zginął śmiercią męczeńską, został spalony na stosie, dzień 28 września obchodzony jest na tym terenie, jako dzień czeskiej państwowości.