Holenderskie święta narodowe

Ciekawostką na skalę na pewno europejską jest informacja, iż Holandia, znajdująca się w centrum naszego kontynentu, obchodzi tylko dwa święta państwowe, w trakcie całego roku kalendarzowego.

Pierwszym świętem jest Dzień Króla, będący tak naprawdę dniem jedności całego narodu, który nie uczestniczy w tym czasie w żadnych wielkich ceremoniach państwowych natomiast hucznie bawi się w imprezach mających charakter uliczny.

W tym oto dniu, przypadającym zawsze na dzień 27 kwietnia, Holendrzy przywdziewają swój ulubiony strój, czyli ubranie w pomarańczowych barwach i wspólnie cieszą się, bawiąc na ulicach miast i miasteczek.

Holendrzy już jakiś czas temu uznali, że aby dobrze świętować i się cieszyć należy też „kogoś” upamiętnić, dlatego też połączyli święto Poległych razem z Dniem Wyzwolenia.

Obydwie te uroczystości, odbywające się według kalendarza, dzień po sobie, obchodzone są zawsze, jako jedno wielkie święto.

Jest to uroczystość upamiętniająca wszystkich poległych w walkach zbrojnych połączone z radością wynikającą z faktu kapitulacji niemieckich żołnierzy.