Japonia i Kenkoku Kinen no Hi

Japonia będąca krajem tak dla nas odrębnym i innym kulturowo, że tak naprawdę wszystko, co jej dotyczy jest dla nas obce a jednocześnie i ciekawe. Hołdowanie innym niż nasze, europejskie wzorce zachowań, priorytety, kultura, jedzenie wszystko jest inne. Japońskie święta uznane za państwowe obrazują nam także nasze różnice kulturowe. Dzień Pełnoletności, Wiosenne i Jesienne Zrównanie Dnia z Nocą, Dzień Dziecka, Szacunku do Starszych, Dzień Morza czy też Sportu i Zdrowia są nam obce.

Oczywiście Dzień Konstytucji, Nowy Rok, Święto Pracy czy też Urodziny Cesarza bardziej zbliżone są do tych, które obchodzimy w kulturze europejskiej. Trudno określić stopień ważności i ich hierarchię, jednakże święto Kenkoku Kinen no Hi należy na pewno do ważnych. Jest to narodowe święto upamiętniające moment powstania, a tak naprawdę to założenia przez pierwszego cesarza Japonii, na 600 lat przed Chrystusem, państwa japońskiego. W Japonii tak naprawdę wszystko się od tego momentu zaczęło.