Kolejne amerykańskie święta państwowe

Memorial Day, czyli Dzień Pamięci, to święto upamiętniające wszystkich żołnierzy poległych w służbie wojskowej na cześć Ameryki. Wspominani są wszyscy, którzy poświęcili swoje życie służąc ojczyźnie i im oddawane są należne honory.

4 lipca, czyli dzień, gdy wszyscy Amerykanie obchodzą Dzień Niepodległości, będący upamiętnieniem podpisanej w 1776 roku Deklaracji Niepodległości autorstwa Thomasa Jeffersona. Dziś amerykańskie społeczeństwo obchodzi i świętuje ten czas na licznych paradach, festynach i festiwalach ciesząc się po dziś wolnością otrzymaną w wyniku podpisanej przez Kongres Kontynentalny, Deklaracji.

Dzień Kolumba, będący uczczeniem rocznicy dotarcia i odkrycia nowego lądu przez tegoż podróżnika, Dzień Weteranów, będący oddaniem hołdu wszelkim uczestnikom walk zbrojnych, Święto Pracy, czczące pracę amerykańskiego społeczeństwa w kraju oraz poza nim. Oczywiście nie można zapomnieć także o jakże pięknym święcie, jakim jest Dzień Dziękczynienia, będącym po prostu podziękowaniem za wszystko.

To wszystko to amerykańskie święta narodowe.