Mniejszości narodowe w Polsce

Polska, pomimo dających się łatwo zaobserwować trendów wielokulturowości w Europie, cały czas pozostaje państwem o stosunkowo jednolitym społeczeństwie. Nie oznacza to oczywiście, że na terenie naszego kraju nie występują żadne mniejszości narodowe.

Która z nich jest najliczniejsza? Najbardziej liczną mniejszością narodową w Polsce okazali się Niemcy. Przynależność do tego narodu zadeklarowało ponad 147 tysięcy polskich obywateli, z czego prawie 104 tysiące mieszka w województwie opolskim.

Drugą pod względem liczebności mniejszością narodową w Polsce są Białorusini, a większość z nich, bo aż 95% mieszka w województwie podlaskim. Na trzeci miejscu znaleźli się natomiast Ukraińcy.

Podczas spisu powszechnego taką narodowość zadeklarowało ponad 30 tysięcy obywateli, a prawie połowa z nich mieszka na Warmii i Mazurach. Jednak w wyniku przesiedleń można spotkać ich również w województwie zachodniopomorskim.

W sumie na terenie Polski mieszka 18 mniejszości narodowych, a oprócz wymienionych są to m.in.

Rosjanie, Litwini, Słowacy oraz Ormianie.