Pamiętać to nasze zadanie

Każde z państw, zarówno tych europejskich jak i z poza tego kontynentu, ma bogatą tradycję i historię.

To właśnie one na przestrzeni lat ukształtowały jego dzisiejszą też rzeczywistość.

Takie wydarzenia z przeszłości nie tylko są historycznym bagażem danego kraju, ale także i bezpośrednio wpływają na dzisiejsze jego umiejscowienie w świecie.

Gdy patrzymy na świat dookoła nas zdajemy sobie sprawę, że jest on bardzo mocno rozwinięty, że podąża ciągle do przodu, szukając nie tylko nowoczesnych i bardzo innowacyjnych rozwiązań, które bezpośrednio lub też pośrednio wpływają na nasze życie, jednocześnie je ułatwiając.

Wszystkie te aspekty naszej działalności dzień po dniu kształtują historię, historię naszej społeczności, regionu, kraju czy też świata.

Nie sposób przejść nad dorobkiem człowieka, nie pochylając głowy w kierunku, okazania jemu szacunku za wszystkie osiągnięcia, które po drodze wymyślił.

To człowiek kreuje rzeczywistość i to człowiek pamięta później i czci wielkie osiągnięcia i wydarzenia, które miały miejsce w jego kraju, kraju, do którego należy i z którym się identyfikuje.