Skrajne różnice w prawie

Skupiając się na różnicach pomiędzy narodami, nie sposób nie wspomnieć o kolosalnych różnicach pomiędzy przepisami prawnymi obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych, a prawem przyjętym przez wszystkie pozostałe kraje na świecie. Oczywiście, każdy kraj ma nieco inne przepisy prawne, jednak tylko w Stanach Zjednoczonych może spotkać się z pozwoleniem na zabicie człowieka w obronie własnej.

I nie chodzi tu o skrajne przypadki, kiedy jednoznacznie wiadomo, że albo w porę i drastycznie zareagujemy, albo sami zginiemy. Okazuje się, że obywatel ma prawo pozbawić drugiego życia, nawet gdy ten wkroczy na jego teren prywatny.

Właściciel danego miejsca, może czuć się w takiej sytuacji potencjalnie zagrożony, a więc posiada prawo do samoobrony. Podobnie jest z amerykańską policją, która bez oporów interweniuje w bardzo agresywny, ostateczny sposób – po prostu poprzez wymierzenie strzału, i to nawet bez wcześniejszych prób ostrzegania.

Jak widać, Amerykanie mają znacząco różne, od reszty świata, zapatrywania na temat znaczenia ludzkiego życia.