Święta narodowe w krajach anglosaskich

W kulturze krajów anglosaskich bardzo cenionymi datami a co za tym idzie i celebrowanymi, są święta związane bezpośrednio z obchodami i oddawaniem swoistego hołdu patronom poszczególnych jej części. Bardzo ważnym jest dzień świętego Patryka, będącego patronem całej Irlandii.

Patryk był misjonarzem szerzącym chrześcijaństwo na tych ziemiach a jego działaniom przypisywanych jest wiele cudów. W ten dzień dominującym kolorem wszystkich Irlandczyków jest kolor zielony, będący symbolem trójlistnej koniczyny, na której obrazie św.

Patryk tłumaczył istnienie Trójcy Świętej. Ten kolor obrazuje i odzwierciedla także trawiasty teren tej krainy i uznawany jest za kolor narodowy.

Poza wspomnianym Świętym Jerzym i Patrykiem pozostają jeszcze Święty Dawid będący patronem Walii i Święty Andrzej- Szkocji. Także i oni na stałe wpisali się w historię miejsca, którego w późniejszym czasie stali się patronami.

www.cmd.org.pl Dietetyka Poznań wybielanie zębów dentysta dentysta piątkowo w Poznaniu na Piątkowie

W czasie obchodów ich świąt na ulicach robi się gwarno i tłoczno, ludzie wspólnie spędzają czas, uczestnicząc w najróżniejszych imprezach orgaznizowanych z tego tytułu.