Ważność świadectwa UAVO

Świadectwo UAVO to dokument, który jest wymagany przez prawo, jeśli masz zamiar wykorzystywać drona do celów komercyjnych. Dotyczy to zarówno niewielkich bezzałogowych statków powietrznych, jak i ciężkich maszyn, które wymagają szczególnej odpowiedzialności od operatora.

Uprawnienia nie są wymagane, jeśli z drona korzystasz tylko dla własnej rozrywki albo do celów sportowych. Świadectwa UAVO mają jednak swoją ważność.

A dokładniej mówiąc, nie tylko samo świadectwo, co uprawnienia, które w ramach świadectwa udało Ci się uzyskać. Samo świadectwo jest bezterminowe.

Jeśli więc chcesz latać dronami zgodnie z prawem, powinieneś odnawiać uprawnienia VLOS oraz BVLOS po maksimum pięciu latach. Z kolei uprawnienia instruktorskie należy odnowić po trzech latach.

Dotyczy to różnych sposobów wykorzystywania dronów. Aktualne uprawnienia muszą np.

posiadać fotografowie wykorzystujący drony, twórcy reklam czy firmy ochroniarskie. Wszystkie te zastosowania są traktowane jako komercyjne użytkowanie dronów.