Mail służbowy, a savoir vivre, cz. 3

Wiadomości elektroniczne, czyli krótko mówiąc maile, które wysyłamy w ramach korespondencji służbowej, powinny być w miarę możliwości zwięzłe i konkretnie. Jeśli tylko jest to możliwe, nie piszemy do odbiorcy długiego elaboratu, w którym zawieramy wszystkie nieinteresujące daną osobę szczegóły, ale ograniczamy się do przekazania istotnych z naszego punktu widzenia, bądź z punktu widzenia tej osoby informacji, w sposób konkretny i rzeczowy.

Oczywiście będą zdarzały się sytuacje, że na wyraźne polecenie przełożonego będziemy musieli sporządzać długie i szczegółowe maile. Musimy jednak mieć świadomość tego, że czytanie z monitora komputera jest znacznie bardziej męczące niż czytanie z kartki.

Zatem ograniczenie rozbudowanych maili służbowych powinno się ograniczyć do niezbędnego minimum. Równie istotne jak długość maila, jest stosowanie na jego początku zwrotów grzecznościowych.

Musimy pamiętać o tym, że wiadomość rozpoczynamy od zwrotów: „Szanowna Pani/ Szanowny Panie”. Jeśli znamy osobę, z którą korespondujemy i wymiana wiadomości między nami odbywa się już od jakiegoś czasu, wtedy możemy sobie pozwolić na używanie zwrotów, w których wskazane zostanie imię odbiorcy, np.

: „Szanowny Panie Pawle/ Szanowna Pani Anno”.