Mail służbowy, a savoir vivre, cz. 4

Pisanie w pracy wiadomości elektronicznych, która wysyłana jest w ramach naszych obowiązków służbowych, podobnie, jak sporządzenie różnego rodzaju papierowej wersji pism w urzędach, prokuraturze, a także każdym przedsiębiorstwie, które chce być odbierane jak poważna i profesjonalna firma, powinno odbywać się zgodnie z zasadami pisowni polskiej.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad ortografii, interpunkcji i gramatyki obowiązują w języku polskim.

Wiadomość napisana z błędami świadczy źle nie tylko o jej autorze, ale także o firmie, którą on reprezentuje.

Co więcej, mail napisany nieodpowiednio pod względem stylistycznym, w którym zapominamy o postawieniu w odpowiednim miejscu znaków interpunkcyjnych, takich jak kropki i przecinki, czyta się bardzo źle, a ogólny przekaz może być znacząco zmieniony w stosunku do pierwotnie zamierzonego.

Inna niezwykle ważna zasada dotyczy tego, by nie nadużywać w wiadomościach dużych liter tam, gdzie nie jest to konieczne.

Dużych liter używajmy zgodnie z zasadami pisowni języka polskiego, jednak nie piszmy w ten sposób całych zadań.

Tekst pisany w wiadomościach elektronicznych dużymi literami może być odebrany jako krzyk i wpłynąć na pogorszenie stosunków z odbiorcą maila.