Podział formalny CV

Jak wiadomo – nie sama treść ma znaczenie. Szczególnie, kiedy konstruujemy dokumenty dla pracodawcy.

Forma i estetyka, to pierwsze elementy, na które zwraca uwagę rekruter. Warto zadbać o przejrzystość CV i dobre rozmieszczenie danych.

www.fondlar.pl Zapraszamy na najlepszy kierunek gdzie Grafika stoi na najwyższym poziomie

Bardzo pomocne mogą być wzory Curriculum Vitae, dostępne w edytorach tekstowych lub Internecie. Możemy również sami dokonać właściwego podziału CV.

Jak to perfekcyjnie zrobić? Podstawą jest wyszczególnienie informacji, które zawrzemy w naszym Curriculum Vitae. Zwykle są to: dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie oraz informacje dodatkowe.

Po zatytułowaniu dokumentu, podzielmy stronę na cztery rubryki o podanych wcześniej nazwach, oddzielając je podkreśleniem i wyszczególniając przez pogrubienie. Każdą z pozycji opatrzmy właściwymi informacjami, ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych danych.

Na końcu strony zamieśćmy klauzulę prawną, mówiącą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Powinna być zapisana kursywą, nieco mniejszą czcionką, niż tekst główny.