Ważna opinia studenta

Jak wygląda nowoczesne podejście do klienta? Zupełnie inaczej, niż jeszcze kilka lat temu. Dziś coraz większą wagę przykłada się do zrozumienia potrzeb klienta – nie jako grupy, ale jak indywidualnych jednostek. Potrzeby te pozwalają na skuteczniejsze dostosowanie oferty, co jest korzystne zarówno z punktu widzenia konsumenta, jak i sprzedawcy produktu. Podobny model powinien charakteryzować uczelnie bankowości i finansów. Tyle że rolę konsumentów przejmują studenci, a sprzedawcą jest uczelnia, zaś produktem nauczanie i wszystkie usług z tym związane.

Uczelnia, która ma ambicje, by przygotować studentów do nowoczesnego rynku pracy, nie może zapomnieć o tym, jak ważna jest opinia klienta w kształtowaniu produktu. Dlatego szkoły bankowe, finansowe czy biznesowe przywiązują dużą wagę do tego, co studenci mają do powiedzenia na temat funkcjonowania placówki. Liczą się proste oceny, jak i nowe idee. Równie ważna jest ścieżka kariery studenta. Monitorowanie działań absolwentów i osiągane przez nich sukcesy pozwalają na ciągłe udoskonalanie oferty edukacyjnej.