Wiedza i zdolność rozumienia

Wiedza i zdolność rozumienia to tylko na pozór pojęcia zbliżona. W kontekście szkół podstawowych często mówi się o zjawisku analfabetyzmu wtórnego, które polega na tym, że uczeń potrafi rozpoznać litery i przeczytać zdanie.

Jednak jego odczytanie nie idzie w parze z rozumieniem treści. Podobną zależność można zauważyć pomiędzy wiedzą a rozumieniem.

To, że nauczymy się pewnych zagadnień, nie oznacza jeszcze, że mamy jakiekolwiek wyobrażenie o ich zastosowaniu i że rozumiemy naturę danego zjawiska. Szkoły finansowe i bankowe stawiają jednak przede wszystkim właśnie na zrozumienie.

Znajomość zagadnień finansowych, bankowych, rachunkowych, ekonomicznych czy biznesowych może sprawić, że szybko znajdziemy pracę i skutecznie wykonamy każde zawodowe zadanie. Jednak nie wtedy, gdy osoba zajmująca się rekrutacją lub pracodawca zauważą, że znamy jedynie suche reguły, a nie mamy pojęcia o ich praktycznym zastosowaniu.

Kończąc szkołę o jednym z wyżej wymienionych profilów, nie musisz się o to martwić. Z pewnością dobrze poznasz pragmatyczną stronę cennych zagadnień.